O mne

  • Narodila jsem se v krásném starobylém městě Košice – v druhém najvětším měste Slovenska
  • Mateřská, základní a střední škola v Košicích
  • Vysoká škola v Bratislavě, Slovensko
  • Vysoká škola v Linzi, Rakousko
  • Od střední školy až po ukončení obou vysokých škol  množství krátkodobých a dlhodobých pobytů v německy hovořících zemích
  • Potom pobyt v Bratislave, v Katowicích (Polsko), 9 let v Holandsku (Groningen, Amsterdam), v Brně (Česká republika), od roku 2009 v Senci u Bratislavy a od roku 2016 v Břeclavi (Česká Republika).
  • Počas mého působení v Holandsku jsem se věnovala vlastní cestovní agentůře, ktoré se věnuji i nadále. Pracovala jsem pro Slovenskou agentůru pro cestovní ruch SACR.

Comments are closed.